Ledningsgruppen för vattenkraft.

 

Här kommer vi att samla personer med unikt kunnande inom vattenkraft och vattenkraftyverk. Vår design chef Thomas har mycket breda erfarenheter inom området och är ofta konsulterande i avanserade beräkningar, projektledning och problemlösningar.

 

Vi har för avsikt att bygga upp en stab kring honom som kan hatera alla frågor kopplade till området. Thomas är inte enbart en känd profil inom området i Sverige utan hans engagemang finns även i internationella sammanhang.

 

Vi kommer att låta gruppen vara levande och vi kommer inte att ha begränsningar utan de projekt vi arbetar med kommer att påverka gruppens sammansättning och antal.

 

Vi kommer givetvis att bjuda in kunder att medverka och vi kommer att arbeta mycket nära de kunder som vi för tillfället arbetar med.

 

Nedan en kort presentation av redan verksamma personer och de tänkbara kandidaterna som inom kort kommer att vara verksam inom ledningsgruppen. Vi kommer att komplettera sammansättningen succesivt.

Image 2

Thomas Nyman
Chef designer

Som chef designer ingår en given plats ledare inom ledningsgruppen.

Image 2

Kommande medlem

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer.

Image 2

Kommande medlem

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer.

 

 

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer.

 

 

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer