Projektredovisning, intermodala transporter

 

Projekt under uppstart, intermodala transporter.

IDEDU AB skall svara för utvecklingen av den första fasen i ett stort projekt som vi har ifrån AMCCT AB. Med den här konstruktionen är vi heller inte låsta till att bara arbeta med AMCTT AB utan vi kan ha en betydligt bredare profil. Ett önskemål från en av medarbetarna som skapat sig en profil inom vattenkraft. Vi kommer därför att parallellt starta upp arbeten inom det segmentet också. Vi kommer att starta upp IDEDU AB när alla förutsättningar finns på plats och vi kan gå igång med full kraft. Det ser ut som vi skall kunna starta den 1 mars 2020.

 

Pilotterminalen är ett arbete som är stort och skall påbörjas med att, konstruera och bygga upp den första pilotterminalen inom AMCCT intermodala framtida infrastruktur. Projektet har även internationella förgreningar. Mer information hittar du på vår beställares hemsida, www.amcct.se. Där beskrivs och förklaras mycket väl vad som ryms inom detta stora projekt.

 

Hela arbetet med att ta fram pilotterminalen och alla komponenter är kostnadsberäknat till 110 miljoner kronor. Den allra största delen av den summan täcks av utländska investerare, varav Polen i detta första inledningsskede tar ansvaret för den största finansieringen. Tidsramarna för projektet handlar om 13 månader. Arbetena med de olika komponenterna kommer att bedrivas parallellt därav den korta totala tiden.

  

En planerad test och utvärderingsfas kommer att läggas direkt efter framtagandet av hela konceptet medans vissa delkomponenter kommer att utvärderas innan den 13 månadsperioden är slut. Men en slutpunkt, för den sammansatta testperioden, har satts till 6 månader efter avslutat totalprojekt av framtagande av prototyper. Utvärderingen kommer att ske i samarbete med KTH.

 

Här hittar du en samlad information som vi arbetar efter inom det intermodala transportområdet.

 


.