Idéer inom snabbtågen och även godstransporter.

 

Vi vill belysa att det kan finnas alternativ till dagens diskussioner om snabbtåg. Samtidigt hänvisar vi till det uppdrag vi har att skapa snabba överföringar av enhetslaster för snabb- och höghastighetstågen.

 

Vi ställer helt förutsättningslöst upp med alternativa lösningar till dagens förslag på utveckling av snabbtågen. Vi vill lyfta debatten och även se på lösningar som kan tillvarata hela landets möjligheter med höghastighetståg och som kan få hela landet att medverka och utvecklas, inte bara de storstadsregioner som man nu förknippar med höghastighetstågen. Vi har beslutat att lägga all information och utveckling kring tågen i ett separat företag. FUMIS AB. Vi hänvisar därför till deras kommande hemsida och information.

 

 

Innovation 2, snabbtåg för både passagerare och gods.

Sverige är för glest befolkat för att det skall vara motiverat med snabbtåg. Då finns det bara den möjligheten att involvera godstransporter som kan vara med och betala för transporterna. Vi ger lite förslag på hur det skulle kunna utvecklas. Du hittar mer information här.