Projektredovisning, intermodal transport.

 

Ett annat kommande projekt från AMCCT.

 

I nästa projekt direkt efter AMCCT AB: s pilotterminal kommer en pilotlinje att byggas och 3 olika pilotlinjer, olika destinationer och olika omfattning diskuteras för närvarande.

 

1. Pilotlinje i Sverige.

Slutskedet av projektet kommer vi att publicera mer information om detta nästa projekt. Vi överväger de faktorer som för närvarande ingår i diskussionen, och när vi får tydliga tecken från de berörda parterna kommer mer information att ges.

 

2.2 pilotlinjer i Europa.

Det är samma här. Vi kommer för närvarande inte att ge ytterligare information om vad som händer, vem som är involverad eller var utveckling kommer att ske. Mer information visas om tillämpligt.