Om oss - vi inom företaget! (OBS! sidan under uppbyggnad)

 

 

Vi är inget vanligt konsultbolag utan ett bolag som är starkt målinriktade på att verkligen föra utvecklingen framåt oberoende av verksamhetsområde som vi för tillfället arbetar inom. Har vi inte kunskaperna själva inom huset så skaffar vi dom.

 

De personer som finns, och kommer att finnas hos oss, besitter en stor del av visionära egenskaper och har förmågan att tänka utanför ”boxen” som så många sitter fast inom. Dessutom skall dom besitta dokumenterade kunskaper inom design och beräkningar. Vi skall inom bolaget klara av de steg som erfordras, att föra en ide till en färdig produkt.

 

Det ger dig lite information om vad som de olika personerna har varit med om att genomföra och det finns under fliken ”avslutade arbeten”. Det skall sägas att det bara är en bråkdel av den mycket omfattande kunskapsbanken som finns i vårt personalkapital. Inget är för litet, men heller inget är för stort, vi fixar det!