Målsättning med IDEDU! (OBS! sidan under uppbyggnad)

 

Vi är inget vanligt konsultbolag utan vi arbetar med sikte på att varje arbete skall leda till en, eller flera, produkter som kan förverkligas, marknadsföras och komma aktivt till del i marknaden. Det är av den anledningen som vi fokuserar på medarbetare som är mycket kreativa och kan tllföra företaget, inte bara profesionella kunskaper utan också medverka till produkter inför framtiden.

 

Vi skall arbeta i en mycket kreativ miljö och det är "högt i taket" inom grupperna och företaget. Här kan du komma till tals med nya förslag och möjligheter. Det finns egentligen inga begränsningar, endast din egen fantasi! Den vill vi absolut inte begränsa utan hellre stimulera.

 

Men det skall inte hindra oss från att arbeta med stor fokus på vårt uppställda mål och de produkter som vi för ögonblicket arbetar med. Tycker du att vår målsättning passar in med din egen. Ta en kontakt med oss och du hittar våra kontaktvägar under fliken "kontakt". Vi siktar på att påbörja anställningar den 1 mars 2020 och vi räknar med att kunna vara mellan 15 - 20 personer innan årets slut.