Ledningsgruppen för intermodala transporter.

 

Här kommer vi att samla de personer som kommer att arbeta med intermodala transporter inom företaget och vi kommer även att låte externa personer medverka som har ett kunnande inom området.

 

Vi kommer att låta gruppen vara levande och vi kommer inte att ha begränsningar utan de projekt vi arbetar med kommer att påverka gruppens sammansättning och antal.

 

Vi kommer givetvis att bjuda in kunder att medverka och vi kommer att arbeta mycket nära de kunder som vi för tillfället arbetar med.

 

Nedan en kort presentation av redan verksamma personer och de tänkbara kandidaterna som inom kort kommer att vara verksam inom ledningsgruppen. Vi kommer att komplettera sammansättningen succesivt.

Image 2

Mr Sten Lövgren
VD

Som VD ingår en ordförandeplats

inom gruppen.

Image 2

Thomas Nyman
Chef designer

Som chef designer ingår en given plats i ledningsgruppen.

Image 2

Kommande medlem

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer.

 

 

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer.

 

 

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer