Ledningsgruppen för innovationer.

 

Här kommer vi att samla de personer som har ett utpräglat sinne för nya tankar och utvecklingar. Det blir den mest dynamiska gruppen. Alla nya ideér som kommer utifrån till bolaget samt de ideér som utvecklas internt kommer att passera denna ledningsgrupp.

 

Vi kommer att låta gruppen vara mycket levande och vi kommer inte att ha begränsningar. Projekt vi arbetar med kommer att påverka gruppens sammansättning och antal. Sedan tillkommer en del externa personer beroende på projekdiskussioner som kommer upp.

 

Vi kommer givetvis att bjuda in kunder att medverka och vi kommer att arbeta mycket nära de kunder som vi för tillfället arbetar med.

 

Nedan en kort presentation av redan verksamma personer och de tänkbara kandidaterna som inom kort kommer att vara verksam inom ledningsgruppen. Vi kommer att komplettera sammansättningen succesivt.

Image 2

Mr Sten Lövgren
VD

Som VD ingår en ordförandeplats

inom gruppen.

Image 2

Thomas Nyman
Chef designer

Som chef designer ingår en given plats i ledningsgruppen.

Image 2

Kommande medlem

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer.

 

 

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer.

 

 

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer.

 

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer.

 

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer.

 

Image 2

Kommande

Kommer att tillsättas eftersom företaget växer