Affärsområde Innovationer!

Elvägar ett helt vansinn​igt projekt!

Elvägar ett projekt som måste anses vara ett stort slöseri med skattemedel. 
Att lastbilsindustrin försöker få till elvägar är helt naturligt då det är omöjligt att bedriva godstransporter, långväga med lastbilar. Att utrusta fordonen med batterier för att utföra transporterna är fysikaliskt helt omöjligt och inom rimliga gränser.

Batterivikter på över 100 ton per ekipage skulle krävas och det är ju helt omöjligt. Därför började man kopiera järnvägen med lastbilar med egna strömavtagare och med luftledningar precis som järnvägen 

Helt fel väg att gå framåt i utvecklingen

Vilken fara för allmänheten då en högspänningsledning kan ramla ned över andra trafikanter. Tester har gjorts men sen har det varit tyst om resultaten.

Kanske har man tagit sitt förnuft till fånga. Dessutom måste lastbilen vara försedd med batterier som tillför elkraften när man lämnar den väg som har blivit elektrifierad. Elplattor i vägarna Ett annat alternativ som​ man testar är att lägga ned slingor i vägen och induktivt överföra energin till lastbilen. Effekten är dock betydligt lägre varför fordonet bör köra längre sträcka för att bli uppladdade.

Fel väg att gå och möta framtiden Godset skall frakta på järnväg och inte på lastbilar

Energiuttaget för att frakta på järnväg är             ca 2
Energiuttaget för att frakta med el lastbilar         ca 35 - 45

Hastigheter att förflytta med lastbilar                   ca 90 km /h
Hastigheter att förflytta med järnväg                    ca 200 - 320 km/h 

Varför skall man utveckla en transportteknik som är 35 -45 ggr dyrare att frakta med och till 3 ggr långsammare att transportera än järnvägen.   

Elvägar ett helt ​vansinnigt  projekt!

Varför skall man utveckla en transportteknik som är 35 - 45 ggr dyrare att frakta med och till 3 ggr långsammare att transportera än järnvägen. Järnvägen hör till framtiden, det gör inte långväga transporter med lastbil.

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 

saxat ur besluten:
- att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. 
- lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. 
- alla städer/samhällen med över 100 000 innevå​nare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 
- dessutom har man beslutat att när-flyget < 500 km skall ersättas med snabbtåg

- elvägar och lastbilar inget för EU
- och mycket mer, här kan du hämta beslutsunderlaget på 155 sidor (svenska)  LÄNK

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som EU har stipulerat, kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land.  Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​  

Här kan du ladda ned en pdf fil om det vansinniga elvägs proje​ktet

är verkligen elvägar något att satsa på?

Här kan du också nå en sammanställning om de dumheter som planeras.

felsatsningar infrastrukturen 2050