Affärsområde Innovationer!

Lastbilstillverkarna försöker lura folket med lögner om miljöriktiga alternativ!

Övergången till att drivas på el har ställt till stora problem för lastbilstillverkarna. Ekvationerna går inte ihop. Sett fysikaliskt så kan man mad mycket enkla beräkningar visa på olägenheterna. Diesel innehåller mycket energi och du kan för att prata i runda termer kalkylera med att 1 liter diesel innehåller 10 kWh. Det betyder att en stor lastbil för fjärrtransporter och med en tank på 600 liter motsvarar ca 6 000 kWh.

Det finns inga nu existerande batterier på motsvarande kapaciteter. Lägger man därtill att diesel tankens innehåll väger endast ca 480 kg. Om man kalkylerar med ett batteri som finns i Tesla på 100 kWh så väger det 625 kg. För att komma upp i samma kapacitet skulle det, i detta fallet, erfordras 60 st batterier. Ger en sammanlagd vikt på 37,5 ton.

Fordonet är helt obrukbart och detta utan att ett enda kilo last och den övriga egenvikten av fordonet adderas till den slutliga vikten. Det är bara att inse att det fungerar inte med lastbilar inom fjärrtransporter längre.   

Vad man nu gör istället är att ha mindre batterier, men väger ändå många ton. Begränsar räckvidden till körtid på 3 alt 4 timmar innan fordonet måste laddas igen. Det kommer givetvis att förstöra alla åkeriers körschema. Blir även konstiga körscheman för förarna som får en påtvingad paus var 3 eller 4 tuimme och omfattar 1 timmas laddtid.

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. Lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. Alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som har stipulerat kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land. 

Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​   

Summerat och råd till politikerna.


Bygg inte ut den laddinfrastruktur som lastbilsindustrin efterfrågar "en dum kommentar - mera kräm i tåtarna". Det finns inga möjligheter att få det att fungera. Se istället till att bygga ut järnvägen så att all långväga godstrafik kommer över på spåret så fort det går. 

Lastbilsepoken går mot sitt slut och vi är nu i vägens ände! Vi står inför att bygga upp en ny effektiv infrastruktur och som skall gälla för många år framåt. Bygg den inte fel, det kommer att straffa sig för lång tid framåt och blir det fel så är det, det bästa sättet att avindustrialisera Sverige.

Det är viktigt att göra jämförelser mellan järnväg och lastbil.   

Hämtade från Green Cargos hemsida:
Två klimatsmarta exempel
En typisk intermodal sträcka är mellan Malmö Kombiterminal till Norrköping Kombiterminal och sträckan är ca 450 km med lastbil och 560 km med tåg.

Exempel 1: 
En lastbilstransport mellan Malmö – Norrköping släpper ut 730 kg koldioxid. Det motsvarar 1 200 tågtransporter med ett genomsnittligt Green Cargo-tåg som tar ungefär 500 ton gods. 

Exempel 2: 
En tågtransport på elektrifierad järnväg mellan Malmö – Norrköping släpper ut koldioxid motsvarande vikten av ett halvt mjölkpaket. Om motsvarande mängd gods skulle transporteras med lastbil på samma sträcka skulle lastbilstransporterna släppa ut cirka 20 ton koldioxid.

Kommentar:
Är det inga politiker som förstår något alls! Kan ingen i trafikutskottet räkna eller ens förstå mycket enkla, men klart uppenbara resultat.  Är alla köpta av lastbilsmaffian? Det verkar inte bättre!