Vem äger IDEDU AB! (OBS! sidan under uppbyggnad)

 

Eftersom IDEDU AB inte har funnits så länge, och inte har någon egen uppbyggnad av ett kapital att falla tillbaka på, så äger idag AMCCT AB 91 % av aktierna i IDEDU AB. Man kan betrakta IDEDU AB idag som ett helägt dotterbolag till AMCCT AB. De resterande 9% kommer att ägas av personalen som arbetar inom företaget och det gör att personalen kommer att vara en betydande och intressant delägare till företaget.

 

Denna konstruktion har sin förklaring, då är det möjligt för moderbolaget AMCCT AB att fritt föra över likvida medel till sitt eget dotterbolag. Ägandet måste vara mer än 90% för att det skall fungera. Finansieringen av AMCCT AB kommer från externa finansieringar och kan då föras vidare till IDEDU utan problem och komplikationer genom AMCCT AB.

 

Detta är endast en temporär lösning i ingångskedet varför det kommer att komma in andra externa ägare bakom företaget. Företag som inte enbart tillför kapital utan det skall också finnas kompetens som företaget IDEDU kommer att ha nytta av inför framtiden.